Boże Narodzenie 2010
Prawdziwa radość polega na odczuciu,
że nasze życie osobiste i wspólnotowe
nawiedzone zostało i wypełnione
wielką tajemnicą, tajemnicą miłości
Boga. Do tego by radować się, potrze-
bujemy nie tylko rzeczy, ale miłości i
prawdy: potrzebujemy bliskiego Boga,
który rozgrzewa nasze serca i odpo-
wiada na nasze najgłębsze oczekiwa-
nia. Ten Bóg ukazał się w Jezusie,
zrodzonym z Maryi Dziewicy. Dlatego
Dzieciątko to, które umieszczamy w
szopie czy grocie, stanowi centrum
wszystkiego, jest centrum świata.
Pragniemy życzyć Czytelnikom "Szu-
kajmy Razem" aby tak jak Maryja
Panna, mogli przyjąć za centrum
swojego życia Boga, który stał się
Dziecięciem, źródłem prawdziwej
radości. Obyśmy wszyscy przyjęli
Słowo, które jak czytamy w Janowej
Ewangelii przyszło, aby być światłością
ludzi.
Podnieś rękę, Boże Dziecię, i błogosław
nam wszystkim, każdej rodzinie i całej
naszej Ojczyźnie!
Redakcja
W numerze:
Od redakcji 3
WYWIAD
O zapatrzonych w buty i ludziach serca 4
AUTORYTETY
Stanisława Leszczyńska 7
RÓŻNE
Radość mieszała się ze wzruszeniem 9
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna 11
Nowy duch w odnowionym kościółku 11
Ulgi dla niepełnosprawnych 12
SZKOŁA MODLITWY
Od strumyka do źródła 14
BIBLIA DLA KAŻDEGO
Problem samobójstwa 15
LUDZIE PYTAJĄ
Nie bój się ciąży 17
Najlepsza przygoda życia. 18
Czytam dziecku 19
Pyskula 20
"Mów mi o Bogu milcząc" 20
Przypadkowe osoby 21
DO MŁODZIEŻY
Multimedialne oblicze Boga 22
Licealiści pytają, licealiści odpowiadają 23
Z książką za pan brat 25
Kącik latelistyczny 26
ECHA WYDARZEŃ
Powitanie Matki Bożej przez ks. proboszcza 28
Od nawiedzenia do peregrynacji po błaszkowskiej para i 29
Poświęcenie pomnika o ar katyńskich 31
Wybory samorządowe 32
NPP Tęczowe Przedszkole 34
Nowi ERM-owcy w Błaszkach 35
Gminne inwestycje 36
Remonty w Sobiesękach 36
NASZA TWÓRCZOŚĆ
Kącik poetycki 38
Piękno wyrzezane w drewnie 38