Błaszki – św. Anna

Pl. Niepodległości 34

98-235 Błaszki

Tel. 43-8292510

Liczba wiernych 6800

Kościół parafialny p.w. św. Anny

Kaplica w Brończynie p.w. MB Królowej Świata

Data odpustu : św. Anny – Niedziela przed lub po 26.07

Św. Rocha – Niedziela po 16.08

 

Proboszcz

Ks. kanonik Jerzy Mikołajewski, kan. hon. Kapituły kolegiackiej w Kaliszu, Dziekan dekanatu błaszkowskiego

Wikariusze

Ks. Zbigniew Kołodziejczyk

Telefon wikariuszy:

726659341