Najstarsza wzmianka o Blaszkach pochodzi z 1386 r. W XV i XVI w. Blaszki były własnością rodziny Błaszkowskich, później przeszły w ręce Radoszewskich, a w XVIII w. należały do rodziny Lipskich. Szczególne zasługi dla rozwoju miasta położył Ignacy Lipski. Dzięki jego staraniom dokonano regulacji miasta, wytyczono nowe ulice i przystąpiono do budowy nowych budynków. Ośrodkiem stał się prostokątny rynek. W XV w. parafia posiadała kościół drewniany pod wezwaniem Narodzenia N.M.P.

W 1779 roku -26 października - ks. Stanisław Kossowski położył kamień węgielny pod nowy kościół. W 1789 r. kościół został zbudowany, wymalowany i przygotowany do odprawiania nabożeństw. Kościół św. Anny zbudowany jest w stylu barokowym, trzynawowy, z wieżą 46 metrów wysoką. Kościół posiada sześć ołtarzy. W ołtarzu głównym jest obraz św. Anny namalowany przez J. Balukiewicza w 1889 r. Dwa boczne ołtarze, podobnie jak główny, są stiukowe i dwa przenośne - drewniane, w stylu barokowym. Polichromia skromna, ale w dobrym smaku. W ozdobnych medalionach wymalowany został św. Wojciech, Arka Przymierza, św. Franciszek, herb pierwszego ordynariusza Diecezji Kaliskiej Księdza Biskupa Stanisława Napierały.
W prezbiterium znajduje się nagrobek generała Józefa Lipskiego, zmarłego w 1817 r. Nagrobek wykonano z marmuru w stylu klasycystycznym z herbem Grabie.

 Kalendarium:

 • 1386 — Najstarsza wzmianka o Błaszkach.
 • 1437 — Arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot podaje pierwszy opis Blaszek.
 • 1497 — Proboszczem zostaje Ks. Jan Łaski — późniejszy Prymas gnieźnieński.
 • 1521 — W Błaszkach istnieje kościół drewniany pod wezwaniem Narodzenia N.M.P.
 • 1652 — Król Jan Kazimierz nadaje Blaszkom przywilej na prowadzenie targów.
 • 1702 — Parafia Blaszki liczy 1800 katolików.
 • 1729 — Właścicielem  Blaszek jest Ignacy Lipski. Blaszki stają się miastem.
 • 1754 — Rodzina Lipskich wybudowała kaplicę w Brończynie.
 • 1777 — Opis kościoła stwierdza, że świątynia i wszystkie budynki kościelne są w złym stanie.
 • 1779 — Ks. Stanisław Kossowski — dnia 26 października — kładzie kamień węgielny pod nowy kościół.
 • 1780 — Rozebrano kaplice i prezbiterium starego kościoła w celu przygotowania placu pod nowy kościół.
 • 1785 — Ukończono budowę nowego kościoła i plebanii.
 • 1787 — Blaszki nawiedza pożar, który niszczy kościół nowy i stary, oraz wszystkie zabudowania kościelne.
 • 1789 — Ks. Błażej Niwicki odbudowuje kościół ł przygotowuje do odprawiania nabożeństw.
 • 1802 — Poświęcenie trzech dzwonów (1200, 900 500 kg).
 • 1807 — Sprowadzono do kościoła 10-cio głosowe organy.
 • 1813 — Poświęcono nowy cmentarz grzebalny w Chrzanowicach.
 • 1817 — Zmarł generał Józef Lipski, dowódca powstania sieradzkiego, fundator kościoła.
 • 1822 — W Błaszkach mieszkało: katolików 386, protestantów 114, żydów 775.
 • 1873 — Wybudowano obecną plebanię. Parafia liczy 4 385 osób.
 • 1889 — Malarz J. Balukiewicz namalował obraz św. Anny.
 • 1892 — Ks. Bp. Aleksander Bereśniewicz dokonał konsekracji kościoła.
 • 1906 — Generalny remont kościoła.
 • 1911 — Sprawiono do kościoła obecne 15-głosowe or-gany.
 • 1913 — Zakupiono do kościoła Drogę Krzyżową.
 • 1917 — Ks. Franciszek Rawicki wybudował „Błaszkowiankę".
 • 1920 — Założenie Domu Sióstr Obliczanek.
 • 1926 — Do Blaszek przybywa nowy proboszcz Ks. Franciszek Buchalski, który przeprowadza rozgałęzienie mechanizmu zegarowego na trzy strony wieży.
 • 1932 — W Błaszkach mieszkało: katolików 2769, protestantów 30, żydów 2193,
 • 1934 — Proboszczem w Błaszkach zostaje Ks. Jan Żak.
 • 1937 — Proboszczem w Błaszkach zostaje Ks. Piotr Zwierz.
 • 1939 — Wojna II światowa — kościół opuszczony i zamieniony przez okupanta na magazyn.
 • 1945 — Ks. Zygmunt Lipa — usuwa zniszczenia wojenne, wstawia metalowe ramy do okien i maluje kościół według dawnych wzorów.
 • 1951 — Organistą zostaje Stefan Musiał.
 • 1956 — Proboszczem w Błaszkach zostaje Ks. Stanisław Gemel.
 • 1958 — Proboszczem w Błaszkach zostaje Ks. Lucjan Kurzawski. Instaluje głośniki w kościele, grodzi cmentarz grzebalny, sprowadza ogniotrwałe tabernakulum, tynkuje kościół, wstawia do świątyni 18 ławek jesionowych i dwa konfesjonały.
 • 1959 — Kościelnym  zostaje  Marian   Królak.
 • 1960 — Zaprowadzono nowennę do Najświętszej Maryi Nieustającej Pomocy.
 • 1962 — Lucjan   Banasiewicz   wykonuje   do   zakrystii nową szafę jesionową.
 • 1963 — Wmurowano   tablicę   marmurową - nagrobek dla Księdza Tadeusza Gabryelskiego - zamordowanego w Dachau.
 • 1974 — Dnia 22 stycznia umiera nagle Ks. Lucjan Kurzawski. Dnia l lipca duszpasterzem w Błaszkach zostaje Ks. Leon Dębowski. Przeprowadza radiofonizację i ogrzewanie kościoła, remontuje podziemia kościoła, stawia ołtarz marmurowy „twarzą do ludu" i ambonkę.
 • 1978 — Wybór Papieża Polaka — Jana Pawła II — Kardynała Karola Wojtyły — ożywia życie kościoła w Polsce i wszystkich katolików jednoczy na modlitwie w intencji Ojca św.
 • 1981 — Dnia 16 czerwca proboszczem Blaszek i dziekanem  zostaje  Ks.   Ireneusz  Kazimierski.
 • 1982 — Dnia 1 lipca   1982   r.   proboszczem Błaszek i dziekanem zostaje Ks. Ryszard Tuzin. Ur. 30. 10. 1931 r. w Dąbrowicach, diecezji warszawskiej. Prace rozpoczął od kościoła: przeprowadził remont organów (K. Chojnacki), założył blachę miedzianą na kościele - największa inwestycja od zbudowania kościoła (J. Kasprzak), tynkuje wieże i nawy boczne (J. Nagiel), uruchamia zegar na wieży (B. Tuzin), modernizuje instalację elektryczną (J. Krawczyk) i radiofoniczną (T. Tlalka), wyposaża kościół w osiem żyrandoli i dziesięć kinkietów, na jubileusz zamawia specjalną chorągiew, kupuje wiele naczyń, ksiąg i szat liturgicznych. Buduje garaże dla księży wikariuszy. W 1988 roku kupuje ziemię pod nowy cmentarz (od K. Domerackiego).