Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

W dniu 17 XI 2013 r. (niedziela) S. Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych z Sulejówka k. Warszawy gościła w parafii św. Anny w Błaszkach i podczas wszystkich Mszy św. przybliżała wiernym ideę Apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym istniejącym od 1983 r. i zachęcała do powstania w parafii grupy modlitewnej APDC. Dla chętnych do wstąpienia do apostolstwa osób Siostra zostawiła też deklaracje członkowskie z informacjami o Apostolstwie.

Parafialna grupa modlitewna APDC

W środę 20 XI 2013 r. po Mszy św. wieczornej z inicjatywy i pod duchowym przewodnictwemks. Proboszcza Jerzego Mikołajewskiego powstała w parafii św. Anny w Błaszkach parafialna grupa APDC.  Wszystkim zdeklarowanym członkom ks. proboszcz rozdał podpisane przez siebie i s. Annę Czajkowską PAMIĄTKI (legitymacje) apostolstwa z aktem codziennego ofiarowania. Następnie na tym  pierwszym spotkaniu dokonano wyboru animatorki – Bogumiła Szewczyk z Goszczanowa, która ma reprezentować grupę wobec ks. proboszcza i w jego imieniu będzie utrzymywać kontakt z Centrum APDC.  Po jakimś czasie funkcję animatora grupy przejął Arkadiusz Ciomek z Brzozowca. Do zadań animatoar należy spisać listę członków Apostolstwa oraz zachęcić wszystkich członków do prenumeraty kwartalnika Apostolstwa o charakterze formacyjnym pod nazwą DO DOMU OJCA (animator musi być w gronie prenumeratorów). Następnie robi listę prenumeratorów i zbiera od nich opłaty na rok lub na kwartał za prenumeratę kwartalnika. Animator także prezentuje wobec wszystkich materiały formacyjne (książki itp.) i spisuje zamówienia na nie. Wreszcie zadaniem animatora jest zbieranie składki na comiesięczne Msze św. za zmarłych (jeżeli składka jest wyższa niż stypendium mszalne to pozostałe ofiary przekazuje się na APDC), na których parafialna grupa APDC powinna się regularnie spotykać. Te msze św. powinny też być okazją do modlitewno-formacyjnego spotkania.

Zadania członków APDC

 

  • Pamiętają, że są powołani do świętości, dlatego trwając w łasce uświęcającej:

 

a/ przystępują regularnie do sakramentów świętych (spowiedź i Eucharystia),

b/ czytają i rozważają Pismo Święte,

c/ prowadzą życie modlitwy,

d/ okazują czynną miłość bliźniego.

 

  • Wspomagają zmarłych poddanych oczyszczeniu, dlatego kierując się miłością:

 

a/ przebaczają im wszelkie wyrządzone zło oraz zachęcają innych do przebaczenia zmarłym wszystkich krzywd i uraz,

b/ odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych,

c/ w ich intencji ofiarują codzienne trudy, doznane przykrości, cierpienia itp.,

d/ w miarę możliwości zamawiają msze św. za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii,

e/ w ich intencji ofiarują dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne.

 

 

  • Akt codziennego ofiarowania

 

Ten akt codziennego ofiarowania za dusze czyśćcowe, umieszczony na „Pamiątce” wyraża wzbudzenie odpowiedniej intencji, a codzienne odmawianie go jest również wyrazem łączności z wszystkimi pozostałymi członkami APDC. Modlitewną pamięcią członkowie APDC obejmują także konających, aby w ostatnim momencie życia uznali swój grzech, okazali żal i oddali się w ręce miłosiernego Boga.

 

  • Troszczą się o rozwój Apostolstwa

 

Członkowie, którzy odkryli wartość i piękno apostolstwa na rzecz dusz czyśćcowych, nie tylko sami wspomagają zmarłych na rzecz dusz czyśćcowych, ale również starają się zachęcać do tego innych. Przynależność do APDC nie jest związana z obowiązkiem płacenia składek pieniężnych, ani od tego uzależniona, ale wczuwając się w jego potrzeby każdy według swoich możliwości może wspierać je swoimi ofiarami.

 

W niedzielę  26 listopada 2023 r. przeżywaliśmy 10-lecie istnienia w naszej parafii Wspólnoty Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. Z tej racji w tym dniu znów gościliśmy w naszej parafii S. Annę Czajkowską,  która podczas Mszy św. o g. 10.30 i g. 12.00 skierowała do wiernych słowo, a po jubileuszowej uroczystej Mszy św. dziękczynno-błagalnej o g. 12.00 wygłosiła konferencję, której wysłuchało kilkadziesiąt osób. Następnie w budynku plebanii błaszkowskiej odbyła się uroczysta agapa.

 

Osoby pragnące włączyć się jeszcze do wspólnoty Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w Błaszkach prosimy o kontakt z proboszczem tutejszej parafii ks. Jerzym Mikołajewskim.