W 2002 r. w Wojkowie, z inicjatywy ówczesnego proboszcza tamtejszej parafii ks. Jerzego Mikołajewskiego, powstała grupa dorosłych osób z dekanatu, spotykająca się co tydzień na spotkaniach modlitewno-formacyjnych.


Jednym z owoców istnienia tej grupy jest powstanie w 2005 r. dekanalnego kwartalnika „Szukajmy Razem”.
Pismo ma charakter religijno społeczny i jest rozprowadzane we wszystkich parafiach dekanatu błaszkowskiego.
Odpowiedzialnymi za istnienie i kształt pisma są: ks. Jerzy Mikołajewski, Magdalena Kwiatkowska i Jarosław Pawlak.