Dekanat Błaszki – jeden z 33 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji kaliskiej.

 Diecezja kaliska
 Liczba wiernych 17340
 Liczba parafii 6
 Dziekan ks. Jerzy Mikołajewski – parafia św. Anny w Błaszkach
 Wicedziekan ks. Rafał Grzęda – Parafia św. Marii Magdaleny w Kalinowej

W skład dekanatu wchodzi 6 parafii:

 • parafia św. Anny – Błaszki
 • parafia Świętego Krzyża – Brzeziny
 • parafia św. Stanisława – Gruszczyce
 • parafia św. Marii Magdaleny – Kalinowa
 • parafia Niepokalanego Serca NMP – Sobiesęki
 • parafia NMP Niepokalanie Poczętej – Wojków

 

Sąsiednie dekanaty:
Grabów, Ołobok, Opatówek, Sieradz II (diec. włocławska), Warta (diec. włocławska), Złoczew

Dekanaty diecezji kaliskiej:

dekanaty kaliskie:

Kalisz I • Kalisz II

pozostałe dekanaty:

Błaszki • Bolesławiec • Bralin • Czermin • Dobrzyca • Gołuchów • Grabów • Jarocin • Kępno • Koźmin • Koźminek • Krotoszyn • Lututów • Mikstat • Odolanów • Ołobok • Opatówek • Ostrów Wielkopolski I • Ostrów Wielkopolski II • Ostrzeszów • Pleszew • Raszków • Stawiszyn • Syców • Trzcinica • Twardogóra • Wieruszów • Wołczyn • Zduny • Złoczew • Żerków
 

Św. Anna

Święta Anna (hebr. hannah: łaska, wdzięk) – babcia Jezusa, matka Maryi, żona św. Joachima.

O życiu świętej Anny, matki Maryi i babci Jezusa Chrystusa nie znajdziemy żadnych informacji w księgach Nowego Testamentu. Ewangelie kanoniczne milczą na jej temat. Jedyne informacje dotyczące życia świętej Anny pojawiają się w pismach apokryficznych, pochodzących z początków chrześcijaństwa. Apokryfy nie należą do ksiąg natchnionych, ale w swojej treści oprócz opisów legendarnych i baśniowych, zawierają informacje prawdziwe, przekazywane przez Tradycję Kościoła. Najwięcej wiadomości o matce Maryi znajdziemy w Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza.

Według starego podania święta Anna urodziła się w Judei, gdzie w Betlejem był jej rodzinny dom. Jej rodzice – Stolanus i Emerentiana – byli według legendy potomkami królewskiego rodu Dawida. Nie posiadali ziemskich dostatków, lecz byli cnotliwi i sprawiedliwi, i żyli w bojaźni Bożej, pełniąc dobre uczynki. Życie ich upływało na bezustannej modlitwie, rozmyślaniu o rzeczach duchowych i pracy. Anna otrzymała od swoich rodziców staranne wychowanie pogłębione przez służbę w Świątyni Jerozolimskiej. Swojego męża Joachima poślubiła, gdy miała 24 lata. Joachim także pochodził z pokolenia Dawidowego. Wychowywał się w zamożnej i znakomitej rodzinie w Nazarecie. Joachim i Anna uważali swoje małżeństwo za związek święty, złączony przez Boga. Oboje zachowywali Prawo Boże i kroczyli drogą pobożności zgodnie i przykładnie. Swój majątek dzielili na trzy części: jedną ofiarowywali na utrzymanie świątyni, drugą na potrzeby ludzi biednych i pielgrzymów, trzecią pozostawiali dla siebie.
 
Anna była wzorem dla wszystkich małżonek. Choć razem z Joachimem byli szczęśliwym małżeństwem, zostali ciężko doświadczeni przez Pana Boga brakiem potomstwa. W ciągu 20 lat małżeństwa nie doczekali się ani synów, ani córek. W kulturze żydowskiej brak dziecka był uważany za hańbę i karę Bożą. Anna i Joachim dotkliwie odczuwali więc brak dziecka. W pokorze znosili tę niesławę, w modlitwie przed Bogiem wyjawiając swój smutek. Z upływem lat, choć malała nadzieja, gorętsze stawały się modlitwa i prośba o potomstwo. Nie brakowało upokorzeń ze strony ludzi. Pewnego dnia Joachim udał się do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę w świątyni. Kapłan pełniący służbę nie przyjął ofiary Joachima, wytykając mu brak potomstwa: "Nie godzi się, byś ty jako pierwszy składał swe dary, jako że nie zrodziłeś potomka w Izraelu". Joachim zrozumiał, że bez potomstwa nie jest godny składania ofiary Bogu. Zasmucony, postanowił nie wrócić do Anny. Opuścił dom, małżonkę i udał się na pustynię. W górach rozbił swój namiot i tam pościł 40 dni i 40 nocy, oczekując, aby Bóg spojrzał na jego smutek.

Anna, nie wiedząc, gdzie jest Joachim, opłakiwała swoje wdowieństwo. Jej smutek stał się jeszcze większy, kiedy służąca wytknęła Annie bezdzietność. W popołudniowej porze Anna udała się do ogrodu, by tam opłakiwać swoje życie. Kiedy podniosła oczy do nieba i zobaczyła gniazdo wróbli na drzewie laurowym, wypowiedziała błagalną modlitwę do Boga: "Panie, Boże wszechmogący, który obdarzyłeś potomstwem wszystkie stworzenia, zwierzęta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki, i wszystko to cieszy się ze swego potomstwa, dlaczego mnie jedną odsunąłeś od daru Twojej łaskawości? Ty wiesz, Panie, że na początku małżeństwa złożyłam ślub, iż jeżeli dasz mi syna lub córkę, ofiaruję je Tobie w Twym świętym przybytku". Wtedy ukazał się anioł, który zapowiedział narodzenie dziecka i powrót Joachima. W tym samym czasie Joachim również miał widzenia anioła, który pocieszył go, mówiąc: "Pan Bóg przyjął łaskawie twoją modlitwę i jałmużnę, otrzymasz córeczkę i nadasz jej na imię Maryja; ta córeczka będzie od dzieciństwa Bogu oddana i pełna Ducha Świętego".

Małżonkowie ogromnie ucieszyli się radosną nowiną. W 45 roku życia Anny, dnia 8 września, urodziła się dziewczynka, której zgodnie ze zwyczajem żydowskim w 15 dniu nadano imię. 80 dni po narodzeniu Maryi rodzice przynieśli ją do świątyni, aby złożyć przepisaną prawem ofiarę i spełnić ślubowanie. W wieku 14 lat Maryja została żoną Józefa. Wg przekazów wkrótce zmarł Joachim. Anna zamieszkała zaś z córką i jej mężem w Nazarecie, dożywszy 80 lat. W godzinie śmierci pożegnała się z najbliższymi, poleciła Bogu swego ducha i zasnęła w Panu przy błogosławieństwie Jezusa i przy modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej pochowano blisko ciała Joachima w Dolinie Jozafata.

Kult Anny istniał już we wczesnym okresie chrześcijaństwa. Jest świętą Kościoła katolickiego (26 lipca) i prawosławnego (9 lipca i 25 lipca).

Jest patronką małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy.

W ikonografii ukazywana najczęściej z Najświętszą Marią Panną jako dziewczynką lub jako tzw. św. Anna Samotrzeć (błędnie Samotrzecia) – z Najświętszą Marią Panną i małym Jezusem.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII BŁASZKI

Msze św. niedzielne 
Sobota – g. 18.00
Niedziela – g. 8.00, 8.30 (Brończyn), 10.00, 12.00 i 17.00

Msze św. w dni powszednie
Codziennie o 7.00 i 18.00

Msze św. w święta
g. 7.00, 8.00 (Brończyn), 9.00, 16.00 i 18.00

Msze św. w I Piątki miesiąca
g. 7.00, 16.00 i 18.00

Nabożeństwo Różńcowe dla dzieci
Przez cały październik w dni powszednie o g. 17.00

Nabożeństwo Różańcowe dla dorosłych
Przez cały październik codziennie po Mszy św. o 18.00, a w niedziele po Mszy św. o 17.00

Różaniec fatimski
W pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o g. 18.00

Roraty
Przez cały Adwent w dni powszednie o g. 18.00

Droga krzyżowa 
We wszystkie piątki Wielkiego Postu o g. 17.00

Gorzkie żale
W niedziele Wielkiego Postu o g. 17.00

Nabożeństwo majowe
Przez cały maj codziennie po Mszy św. o 18.00, a w niedziele po Mszy św. o 17.00

Nabożeństwo czerwcowe
Przez cały czerwiec codziennie po Mszy św. o 18.00, a w niedziele po Mszy św. o 17.00

Adoracja Jezusa Eucharystycznego
W każdy czwartek, g. 19.00-20.00

Odpusty
Odpust pierwszorzędny ku czci św. Anny – niedziela przed lub po 26.07
Odpust drugorzędny ku czci św. Rocha – niedziela po 16.08

Urząd Parafialny:

Poniedziałek: g. 8.00-9.30
Wtorek: g. 8.00-9.30
Środa: g. 17.00-18.00
Czwartek: g. 17.00-18.00
Piątek: g. 8.00-9.30
Sobota: g. 8.00-9.30

 

Kontakt: 043-8292510

Proboszcz:
Ks. kan. Jerzy Mikołajewski

Dziekan Dekanatu Błaszkowskiego
Kanonik honorowy kapituły kolegiackiej
Ur. 9.12.1961 r., im. 23.04
Wyświęcony 31.05.1987 r. we Włocławku
Ustanowiony proboszczem w Błaszkach 1.07.2008 r.
043-8292510

Proboszczem nazywamy kapłana stojącego na czele parafii. Jest on pasterzem zleconej sobie parafii, troszczącym się o powierzoną mu wspólnotę. Jego głównymi zadaniami są: duszpasterstwo, przewodniczenie Eucharystii i sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, katechizacja wiernych, troska o biednych i chorych w parafii, chowanie zmarłych. Powinien też dbać o utrzymanie kościoła i innych budynków kościelnych, cmentarza oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z administrowaniem parafią.


Wikariusze:

Ks. Zbigniew Kołodziejczyk

dekanalny duszpasterz ministrantów, ur. 13.06.1986, im. 17.03, wyświęcony – 26.05.2011, ustanowiony wikariuszem w Błaszkach – 25.08.2022 r. 

 

Telefon Księży wikariuszy:

726659341

Ilekroć wydaje się to konieczne lub pożyteczne do właściwego wypełniania posługi w parafii, biskup diecezjalny przydziela proboszczowi jednego lub kilku wikariuszy parafialnych, którzy jako współpracownicy proboszcza i uczestnicy jego troski, wspólnie z proboszczem oraz pod jego władzą, wykonują dzieło pasterskiej posługi (KPK, kan. 545).
Dom Formacyjno-Resocjalizacyjny.

Na terenie parafii Błaszki znajduje się Dom Bartymeusza,
Domaniew 2, 98-235 Błaszki

Na całej wspólnocie chrześcijańskiej spoczywa obowiązek troski o powołania kapłańskie i zakonne. Młodzieńcy, którzy rozeznali, że są powołani do kapłaństwa, wstępują do Seminarium Duchownego, gdzie przynajmniej przez sześć lat, pod opieką moderatorów i wykładowców, kształcą się i formują na przyszłych kapłanów.


Siostry Obliczanki,

Pl. Niepodległości 23, 98-235 Błaszki

Siostra Przełożona – S. Michaela Elżbieta Lis. Inne Siostry przebywające we wspólnocie domu zakonnego w Błaszkach to S. Mirosława Łucja Niewińska, S. Alicja Grabowska i S. Karolina Siemaszko.       

Tel. 43-8292024.

Dziewczęta, które rozeznały, że są powołane do życia zakonnego, wstępują do danego zgromadzenia zakonnego. Przechodzą poszczególne etapy formacji w postulacie i w nowicjacie, a następnie składają śluby czasowe, by w końcu złożyć Bogu śluby wieczyste. Osoba zakonna dokonuje całkowitego oddania się, jakby złożenia się Bogu w ofierze, na skutek czego całe jej istnienie staje się ustawiczną czcią Boga w miłości.


Organista:
S. Karolina Siemaszko, Pl. Niepodległości 23, 98-235 Błaszki

Troska o muzykę jest w Kościele wyrazem troski o piękno liturgii będącej szczytem działalności Kościoła. Nie ma uroczystej liturgii bez muzyki. Śpiew nie jest tylko ozdobą liturgii, ale stanowi jej integralną część. Wyrazem troski proboszcza o liturgię w parafii jest należyty wybór osoby organisty. Organista kształtuje kulturę muzyczną w swoim środowisku, ponieważ większość uczestników niedzielnej Mszy św. nie spotyka się z muzyką „na żywo” w żadnym innym miejscu. W Kościele polskim tradycyjnie organista pełni równocześnie funkcję kantora i dyrygenta chóru lub scholi, a nawet psalmisty.


Zakrystianin i grabarz:
Paweł Królak, ul. Kościuszki 29, 98-235 Błaszki
Tel. 609865199. Zatrudniony 1 listopada 2002 r.

Najczęściej zatrudnianymi pracownikami kościelnymi w parafii są zakrystianie (tzw. kościelni) i grabarze. Zakrystianin to człowiek dbający o porządek wewnątrz i na zewnątrz kościoła oraz odpowiedzialny za przygotowanie i przechowywanie szat oraz naczyń liturgicznych. Grabarzem jest osoba odpowiedzialna za wykopanie i zasypanie grobów oraz za utrzymywanie porządku na cmentarzu. W parafiach wiejskich funkcję zakrystiana i grabarza najczęściej pełni jedna i ta sama osoba.


Katecheci pracujący w szkołach z terenu parafii Błaszki: 

 1. Ks. Zbigniew Kołodziejczyk – Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach,
 2. S. Alicja Grabowska – Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach i Szkoła Podstawowa w Błaszkach,
 3. S. Michaela Lis – Szkoła Podstawowa w Błaszkach,
 4. Barbara Zawadzka – Szkoła Podstawowa w Błaszkach, 
 5. Elżbieta Borkowska – Szkoła Podstawowa w Kwaskowie,
 6. Marta Ludwiczak – Przedszkole Samorządowe w Błaszkach.