W 2018 r. zakończyliśmy pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej polegający na otynkowaniu całego kościoła i renowacji wszystkich okien. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 500.000 zł.

Wiosną 2020 r. zakończyliśmy 2 kolejne inwestycje remontowo budowlane przy naszym kościele, czyli: podziemne odwodnienie kościoła oraz modernizację placu kościelnego. Ostateczny koszt wykonania tych 2 ostatnich inwestycji wyniósł  – 279.960 zł.   Inwestycje te zostały ostatecznie sfinansowane dzięki ofiarom pieniężnym z „kolędy” 2021 r. 

W 2022 r. rozpoczęliśmy remont generalny (od strony frontowej całkowite przemurowanie) ogrodzenia kościelnego wymurowanego  ok.  1810 r.  Chodziło nam o to, żeby  cały  zespół  kościoła  parafialnego p.w. św. Anny, czyli otoczenie kościoła wraz z ogrodzeniem były integralnie odnowione. Ostatni generalny remont tego ogrodzenia był przeprowadzony w 1906 r. Wspomniany parkan jest bardzo zniszczony i zawilgocony, posiada wiele przebarwień, ubytków i spękań, a frontowa część parkanu była bardzo wychylona z pionu. W pierwszym etapie zaplanowaliśmy remont parkanu od strony zachodniej. Ta część ogrodzenia była najbardziej odchylona od pionu, dlatego musiała być w całości rozebrana.  Zaplanowana inwestycja została wykonana  W październiku 2022 r. zakończyły się już prace remontowo-budowlane przy frontowej stronie ogrodzenia kościelnego w Błaszkach. W ramach tej inwestycji wykonano następujące dzieła:  A/ wyremontowano parkan od strony północnej, wschodniej i południowej polegający na usunięciu uszkodzonych tynków, naprawie pęknięć, uzupełnieniu tynków, impregnacji,  naprawie daszku parkanu i pokryciu go nową blachą „tytan cynk” oraz pomalowaniu lica całego ogrodzenia na kolor taki sam jak budynek kościoła.  D/  wyremontowano, pomalowano i zainstalowano bramę i furtki w ogrodzeniu przykościelnym.   E/  zakupiono i zainstalowano 4 nowe lampy oświetleniowe przed kościołem gdyż stare były już poprzepalane. Całkowity koszt wykonania wspomnianej inwestycji wyniósł 279.300 zł. W czerwcu 2023 r. zakończyły się  prace remontowo-budowlane przy pozostałej części ogrodzenia kościelnego w Błaszkach. W ramach tej inwestycji wykonano następujące dzieła:  A/ wymurowano od podstaw nowy parkan, otynkowano go i pokryto nową blachą „tytan cynk”, a następnie nowy parkan pomalowano dwukrotnie na kolor analogiczny do koloru elewacji kościoła.   B/ wykonano dwustronnie opaskę z kostki granitowej  na całej długości  parkanu      C/  wykonano i zainstalowano  nową  bramę  w północnej części oraz wyremontowano furtkę  w południowej części ogrodzenia. Realizacja prac remontowo-budowlanych  przy ogrodzeniu bardzo korzystnie wpłynęła na ekspozycję zabytkowego zespołu kościoła. Całkowity koszt wykonania wspomnianej inwestycji wyniósł 241.600 zł.

Na dzień 11 listopada 2023 r. na wspomniany cel dysponujemy kwotą 170.989 zł. Potrzebujemy więc jeszcze ok. 71.000 zł. aby jak najszybciej  sfinansować całość przeprowadzonej w tym roku inwestycji. Dlatego składając serdeczne podziękowanie ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszej inwestycji. W tym celu podajemy również numer konta parafialnego, na które można wpłacać dobrowolne środki na wspomniany cel                               (BS w Błaszkach: 80 9245 0002 0003 4845 2000 0010).


Jeżeli zaś chodzi o wnętrze naszej świątyni to zauważamy, że tzw. kruchta domaga się kompletnie nowej elewacji, a ściany i filary wewnątrz świątyni domagają się usunięcia tzw. lamperii, na wysokości ok. 1,5 m. od posadzki i pokrycia tej powierzchni na nowo odpowiednią farbą. Całość świątyni od wewnątrz domaga się odpowiedniego  odświeżenia.