W 2018 r. zakończyliśmy pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej polegający na otynkowaniu całego kościoła i renowacji wszystkich okien. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 500.000 zł.

Wiosną 2020 r. zakończyliśmy 2 kolejne inwestycje remontowo budowlane przy naszym kościele, czyli: podziemne odwodnienie kościoła oraz modernizację placu kościelnego. Ostateczny koszt wykonania tych 2 ostatnich inwestycji wyniósł  – 279.960 zł.   Inwestycje te zostały ostatecznie sfinansowane dzięki ofiarom pieniężnym z „kolędy” 2021 r. 

W 2022 r. rozpoczęliśmy remont generalny (od strony frontowej całkowite przemurowanie) ogrodzenia kościelnego wymurowanego  ok.  1810 r.  Chodziło nam o to, żeby  cały  zespół  kościoła  parafialnego p.w. św. Anny, czyli otoczenie kościoła wraz z ogrodzeniem były integralnie odnowione. Ostatni generalny remont tego ogrodzenia był przeprowadzony w 1906 r. Wspomniany parkan jest bardzo zniszczony i zawilgocony, posiada wiele przebarwień, ubytków                            i spękań, a frontowa część parkanu była bardzo wychylona z pionu. W pierwszym etapie zaplanowaliśmy remont parkanu od strony zachodniej. Ta część ogrodzenia była najbardziej odchylona od pionu, dlatego musiała być w całości rozebrana.  Zaplanowana inwestycja została wykonana  W październiku 2022 r. zakończyły się już prace remontowo-budowlane przy frontowej stronie ogrodzenia kościelnego w Błaszkach. W ramach tej inwestycji wykonano następujące dzieła:  A/ wyremontowano parkan od strony północnej, wschodniej i południowej polegający na usunięciu uszkodzonych tynków, naprawie pęknięć, uzupełnieniu tynków, impregnacji,  naprawie daszku parkanu i pokryciu go nową blachą „tytan cynk” oraz pomalowaniu lica całego ogrodzenia na kolor taki sam jak budynek kościoła.  D/  wyremontowano, pomalowano i zainstalowano bramę                          i furtki w ogrodzeniu przykościelnym.   E/  zakupiono i zainstalowano 4 nowe lampy oświetleniowe przed kościołem gdyż stare były już poprzepalane. Całkowity koszt wykonania wspomnianej inwestycji wyniósł 279.300 zł. W czerwcu 2023 r. zakończyły się  prace remontowo-budowlane przy pozostałej części ogrodzenia kościelnego w Błaszkach. W ramach tej inwestycji wykonano następujące dzieła:  A/ wymurowano od podstaw nowy parkan, otynkowano go i pokryto nową blachą „tytan cynk”,                            a następnie nowy parkan pomalowano dwukrotnie na kolor analogiczny do koloru elewacji kościoła.   B/ wykonano dwustronnie opaskę z kostki granitowej  na całej długości  parkanu      C/  wykonano                       i zainstalowano  nową  bramę  w północnej części oraz wyremontowano furtkę  w południowej części ogrodzenia. Realizacja prac remontowo-budowlanych  przy ogrodzeniu bardzo korzystnie wpłynęła na ekspozycję zabytkowego zespołu kościoła. Całkowity koszt wykonania wspomnianej inwestycji wyniósł 241.600 zł.

Na dzień 4 listopada 2023 r. na wspomniany cel dysponujemy kwotą 169.989 zł. Potrzebujemy więc jeszcze ok. 72.000 zł. aby jak najszybciej  sfinansować całość przeprowadzonej w tym roku inwestycji. Dlatego składając serdeczne podziękowanie ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszej inwestycji. W tym celu podajemy również numer konta parafialnego, na które można wpłacać dobrowolne środki na wspomniany cel                               (BS w Błaszkach: 80 9245 0002 0003 4845 2000 0010).


Jeżeli zaś chodzi o wnętrze naszej świątyni to zauważamy, że tzw. kruchta domaga się kompletnie nowej elewacji, a ściany i filary wewnątrz świątyni domagają się usunięcia tzw. lamperii, na wysokości ok. 1,5 m. od posadzki i pokrycia tej powierzchni na nowo odpowiednią farbą. Całość świątyni od wewnątrz domaga się odpowiedniego  odświeżenia.