Cały czas trwają remonty wokół naszej świątyni. Dlatego dziś po Mszach św. będzie przeprowadzona, jak co miesiąc, przez Radnych Parafialnych, zbiórka do puszek na rzecz tych remontów. Składamy znów serdeczne podziękowanie naszym ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary i nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszej inwestycji.

Dzisiejsza niedziela Chrystusa Króla Wszechświata rozpoczyna ostatni tydzień czasu zwykłego Kościoła i apeluje do nas o rzeczywiste uczynienie Chrystusa Królem całego naszego życia. Cieszymy się bardzo, że dziś na Mszy św. o g. 12.00 kolejni uczniowie ze szkół podstawowych naszej parafii zostaną przyjęciu w sposób uroczysty na członków, a inni na kandydatów Eucharystycznego Ruchu Młodych naszej Parafii. Ruch ten zaczął u nas istnieć jesienią 2008 r. Członkowie Ruchu mają swoje cotygodniowe spotkania z S. Michaelą, przełożoną Sióstr Obliczanek w Błaszkach, która zgodziła się wziąć odpowiedzialność za ten ruch w naszej parafii. Bardzo dziękujemy i Siostrze Michaeli i członkom ERM za piękny trud systematycznego poznawania Jezusa Eucharystycznego, zbliżania się do Niego i świadczenia o Jego miłości innym. Zachęcamy inne dzieci szkół podstawowych do wstąpienia i korzystania z tej wartościowej formy chrześcijańskiej formacji, jaką jest ERM.


Dziś nadal rozprowadzamy numer „Opiekuna” z ubiegłej niedzieli. Zachęcamy do nabywania i czytania.


Członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym zapraszamy na comiesięczne spotkanie w środę. Najpierw będzie Msza św. o g. 18.00, a potem spotkanie formacyjne w sali parafialnej.


W czwartek o g. 19.00 zapraszamy wszystkich chętnych na godzinną adorację eucharystyczną.


W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, a wraz z nim nowy rok liturgiczny. W każdą niedzielę Adwentu zapraszamy na „Godzinki do NMP” śpiewane przed Mszą św. o g. 7.00 i 9.00

W tym tygodniu p. organista odwiedzi parafian z opłatkiem w następujących miejscowościach:

WTOREK ( od godz. 11:00 ) - WÓJCIE, BORYSŁAWICE
ŚRODA ( od godz. 14:00 ) - PLAC NIEPODLEGŁOŚCI
CZWARTEK ( od godz. 13:00) - ul. PUŁASKIEGO , ul. KOŚCIUSZKI
PIĄTEK ( od godz. 13:00) - PLAC SULWIŃSKIEGO
SOBOTA ( od godz. 9:00) - ul. KRÓTKA, POLNA, MŁYŃSKA, PROJEKTOWANA, SPACEROWA, SZKOLNA i KOŚCIELNA

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na tworzenie przez grupę filmowców filmu o Obliczu Jezusa. Mottem filmu będzie fragment psalmu 27: Szukam, o Panie, Twojego oblicza;  swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Film będzie opowiadał o dwóch płótnach, na których znajdują się wizerunki Zbawiciela – Całunie Turyńskim i Chuście z Manoppello – oraz o ich duchowym wymiarze. Film ma charakter misyjny, pragnieniem autorów jest, aby obejrzało go jak najwięcej ludzi na całym świecie. Dlatego film „Oblicze Jezusa” będzie dostępny bezpłatnie w Internecie i tłumaczony na 8 języków. Wszyscy filmowcy pracują nad tym filmem wolontaryjnie. Autorzy filmu stawiają pytania współczesnemu człowiekowi: – czy nadal szuka oblicza swego Boga? Czy jesteśmy zainteresowani jak wyglądał nasz Zbawiciel? Czy chcemy usłyszeć co ma nam do powiedzenia przez swe wizerunki, na których widać ślady okrutnej męki? Ekipa filmowa zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Obliczanek, jako związanych z kontemplacją Oblicza Chrystusa, z prośbą o modlitwę i wskazówki. Zgromadzenie objęło „duchowym patronatem” powstające dzieło filmowe. Stąd także Siostry Obliczanki, od 100 lat pracujące między nami w Błaszkach, proszą o zauważenie tej inicjatywy oraz wsparcie modlitewne i materialne. Może to być z naszej strony jubileuszowy dar wdzięczności Bogu za charyzmat i posługę naszych Sióstr. Pełny koszt realizacji filmu to 140 tys. zł. Więcej informacji można znaleźć w lewej gablotce, przed wejściem do kościoła oraz na stronie internetowej katolikwspiera.pl wpisując: „film Oblicze Jezusa”. Na wspomnianej stronie można również dokonać dowolnej wpłaty na ten cel oraz obejrzeć trailer – zapowiedź. Zachęcamy do zainteresowania się i wsparcia.