szukajmy razem 17Czas, który przeżywamy, jest szczególny. Dobiega końca Adwent, w którym się jakbyzatrzymujemy, wyciszamy i mobilizujemy duchowo, aby uświadomić sobie duchowe pragnienia i tęsknoty, które są ukryte w głębi naszych serc. Przed nami czas bożonarodzeniowy, w którym świętujemy obecność pośród nas Emmanuela, Pana, który użyźnia i ożywia nasze życie oraz nadaje mu ostateczny cel i sens.

Temat przewodni aktualnego numeru SzR jest ściśle związany z tym czasem liturgicznym i kalendarzowym, w jakim pismo się ukazuje. Oddajemy je do rąk naszych Czytelników w przededniu świąt Bożego Narodzenia, dlatego umieszczamy w tym numerze artykuł Z. Wieruckiej, przybliżający nam teologię, liturgię i zwyczaje związane z tym okresem liturgicznym.

Czas bożonarodzeniowy – świętowanie przyjścia do nas Boga w postaci dziecka –koncentruje naszą uwagę na problemach dzieci i na związanych z nimi kwestiach wychowawczych. Cieszymy się, że możemy udostępnić naszym Czytelnikom tekst: „Moje dziecko nie chce chodzić do szkoły…”, autorstwa s. Marioli Janiak, Obliczanki pochodzącej z Borysławic, a przebywającej aktualnie w domu zakonnym Sióstr Obliczanek w Warszawie.

W okresie bożonarodzeniowym w parafiach rzymskokatolickich w Polsce rozpoczynają się wizyty duszpasterskie (kolęda). Jest to powszechny i stary zwyczaj spotykania się księży ze swoimi parafianami w ich domach. Wydaje się jednak, że coraz mniej ludzi rozumie sens i znaczenie tego zwyczaju. Dlatego, bazując na doświadczeniu własnym i innych księży, w artykule: „Przychodzi ksiądz do domu” dzielę się z Drogimi Czytelnikami refleksjami na temat różnych aspektów wizyty duszpasterskiej. Wspomniany tekst jest uzupełniony wypowiedziami jeszcze dwóch innych autorów na ten temat.

Okres jesienno – zimowy to czas wzmożonej działalności charytatywnej, zarówno kościelnych, jak i państwowych instytucji dobroczynnych. Z tego względu publikujemy wywiad, przeprowadzony przez naszą Redakcję z B. Gonerą, kierowniczką MGOPS-u w Błaszkach, na temat działalności charytatywnej na terenie naszej gminy.

Ciekawe dzieło dobroczynne zainicjowały już w 2003 roku Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza w Błaszkach – jest to tzw. „Drzewko miłości”. Informacją na ten temat dzieli się z nami s.Aleksandra Sawiełajć.

Od roku działa również w Błaszkach Caritas parafialna. O jej istnieniu i działalności możemy się dowiedzieć z artykułu napisanego przez członkinie Parafialnego Zespołu Charytatywnego. Aktualnie powstaje także, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkolne Koło Caritas, będące filią Caritas Diecezji Kaliskiej. Informacjami na ten temat podzieli się z nami przewodnicząca Koła w artykule „Oddajmy cząstkę siebie”.

Aktualnie w Kościele Powszechnym przeżywany jest rok kapłaństwa. Dlatego w bieżącym numerze SzR, podobnie jak i w poprzednim, piszemy o kapłaństwie. Ciekawe jest świadectwo Czas, który przeżywamy, jest szczególny. Dobiega końca Adwent, w którym się jakby zatrzymujemy, wyciszamy i mobilizujemy duchowo, aby uświadomić sobie duchowe pragnienia i tęsknoty, które są ukryte w głębi naszych serc. Przed nami czas bożonarodzeniowy, w którym świętujemy obecność pośród nas Emmanuela, Pana, który użyźnia i ożywia nasze życie oraz nadaje mu ostateczny cel i sens. księdza emeryta z naszej Diecezji, przeżywającego jesień kapłańskiego życia w Domu Księży Emerytów w Ostrowie Wlkp.

Ojciec B. Kocańda proponuje modlitewne wspieranie kapłanów w artykule zatytułowanym: „Módl się za księdza”. Sam już od kilku lat korzystam z dobrodziejstw tej duchowej inicjatywy i dlatego mam nadzieję, że na łamach SzR zainspirujemy kolejne osoby do modlitwy na rzecz uświęcenia kapłanów.

Ważnym wydarzeniem w wymiarze życia duchowego były katechezy neokatechumenalne, głoszone w Błaszkach przez okres 7 tygodni przez ks. dr. Andrzeja Latonia i grupę świeckich katechistów z Kalisza. Nauk wysłuchało ok. 50 osób z dekanatu błaszkowskiego. W ramach katechez gościliśmy również ks. biskupa Teofila Wilskiego. Owocem głoszonego słowa były rekolekcje – w domu Sióstr Kamedułek w Złoczewie – dla osób chcących tworzyć wspólnotę neokatechumenalną w parafii Błaszki. Neokatechumenat cieszy się poparciem Stolicy Apostolskiej w całym Kościele, a Synod Diecezji Kaliskiej zachęca proboszczów do wspomagania w parafiach Drogi Neokatechumenalnej. Świadectwem na ten temat dzielą się z nami uczestnicy wspomnianych katechez, parafianie z Wojkowa.

Inną katolicką organizacją – skupiającą dzieci i młodzież młodszą – jest Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM). O uroczystym przyjęciu nowych członków tego ruchu, reaktywowanego rok temu w Błaszkach, piszemy w artykule: „Nowi ERM-owcy”.

Synod Diecezji Kaliskiej zobowiązuje proboszczów każdej parafii do ustanowienia Parafialnej Rady ds. ekonomicznych i duszpasterskich. W bieżącym numerze SzR piszemy o składzie i działalności Rady Parafialnej w Błaszkach.

Ważnym wydarzeniem społeczno-oświatowym było 10-lecie istnienia na terenie naszej gminy gimnazjów, powstałych w 1999 r., po reformie oświaty w Polsce. O związanych z tym jubileuszem uroczystościach pisze Grzegorz Grabowski z Błaszek.

Nasz redakcyjny kolega, Jarosław Pawlak kontynuuje redagowanie cyklu artykułów pt. „Niehistoryczna historia”, a młodzież licealna dzieli się z nami refleksjami na temat jasnych i ciemnych stron aktywności charytatywnej.

W rubryce „Nasza twórczość” prezentujemy dorobek fotograficzny współredaktora SzR, Mariusza Bilskiego.

Wprowadzamy też dwie nowe rubryki: „Z książką za pan brat” oraz „Ludzie niezwykli”, redagowane przez studentkę z Kalisza, Katarzynę Strzyż. Ponadto nr 17 zawiera rubryki stałe oraz szereg aktualności. Jak widać, tematyka bieżącego numeru SzR jest bardzo bogata i inspirująca. Zachęcam więc wszystkich do czytania i dzielenia się poznanymi treściami z innymi.

Ks. Jerzy Mikołajewski

SPIS TREŚCI:

Od redakcji 3
WYWIADY
Próbujemy pomóc potrzebującym 4
ROK KAPŁAŃSKI
Módl się za księdza 6
O jesieni kapłańskiej 7
Testament duchowy księdza 8
AUTORYTETY
Autorytety, czyli ludzie niezłomni 9
RÓŻNE
Boże Narodzenie w liturgii 10
Przychodzi ksiądz do domu 12
Kolęda 16
Moje dziecko nie chce chodzić do szkoły 17
Siatkówka a chrześcijaństwo 20
SZKOŁA MODLITWY
Radość życia 22
BIBLIA DLA KAŻDEGO
Życie najwyższa wartość człowieka 23
Frazeologia biblijna 25
LUDZIE PYTAJĄ
Po co ta kolęda? 26
DO MŁODZIEŻY
Multimedialne oblicze Boga 26
Licealiści pytają, licealiści odpowiadają 27
Z książką za pan brat 28
ECHA WYDARZEŃ
Rada Parafialna 29
Caritas parafialna 31
Jubileusz 10 -lecia gimnazjów 31
Nowi ERM -owcy 32
Szkolne Kolo Caritas 33
Drzewko miłości 34
Rodzicielstwo zastępcze 34
Blaszki na drodze neokatechumenatu 35
Pomagają dzieciom z domu dziecka 35
Adopcja na odległość 35
Sztafetowe Biegi Przełajowe 36
Obchody święta niepodległości 36
Pamiętajmy o powstańcach 36
NASZA TWÓRCZOŚĆ
Mariusz Bilski 37