1. W minioną niedzielę obchodziliśmy XV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Podczas zbiórki na wspomniany cel zebrano 1.510 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Z tej racji  dziś modlimy się za ubogich, a po wszystkich Mszach św. będzie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na pomoc ubogim. 

  2. W środę wspominamy św. Cecylię – patronkę muzyki kościelnej. Z tej racji S. organistce, naszym chórzystom,  scholce dziecięco-młodzieżowej, muzykom i śpiewakom naszej parafii  składamy najlepsze życzenia i polecamy ich Bogu w modlitwie.

  3. Członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym zapraszamy na comiesięczne spotkanie w  środę. Najpierw będzie Msza św. o g. 18.00, a potem spotkanie formacyjne. 

  4. W czwartek o g. 19.00 zapraszamy wszystkich chętnych na godzinną adorację  eucharystyczną. W czwartek o g. 20.00 ks. odbędzie się kolejne spotkanie Rady Parafialnej. Ks. Proboszcz zaprasza na to spotkanie wszystkich naszych Radnych Parafialnych.

  5. W przyszłą niedzielę będzie uroczystość Chrystusa Króla, będąca też patronalnym świętem Ruchu Eucharystycznego Młodych. W tym dniu, podczas Mszy św. o godz. 12..00, członkowie tego ruch w naszej parafii odnowią swoje przyrzeczenia. Wtedy też w sposób uroczysty zostaną przyjęci do wspólnoty ERM nowi kandydaci i nowi członkowie, którzy złożą swoje przyrzeczenie i przyjmą legitymacje oraz odznaki.

  6. W trzecią niedzielę listopada 2013 r. gościliśmy w naszej parafii S. Annę Czajkowską ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, która podczas wszystkich Mszy św. zabierała głos i przybliżała wiernym ideę Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. Owocem tego spotkania było powstanie w naszej parafii nowej wspólnoty tego apostolstwa. Członkowie grupy spotykają się co miesiąc na Mszy św. za zmarłych, mają spotkania formacyjne i codziennie modlą się za zmarłych. W przyszłą niedzielę o g. 12.00, z okazji 10 -lecia istnienia Współnoty w naszej parafii będzie sprawowana uroczysta Msza św. dziękczynno-błagalna. Będziemy też gościć S. Annę Czajkowską, która skieruje do nas słowo, a po Mszy św. o g. 12.00 wygłosi konferencję, na którą zapraszamy wszystkich chętnych.
  7. W przyszłą niedzielę Radni Parafialni przeprowadzą jak co miesiąc kwestę na inwestycje kościelne, a w Kaliszu w przyszłą niedzielę będzie Procesja Różańcowa za Polskę. Więcej informacji na plakacie w gablocie


  8. Dziś rozprowadzamy nowy numer „Opiekuna”. Od dziś też są do nabycia, jak co roku, świece wigilijne „Caritas”. Cena za 1 świecę – 15 zł.  Zachęcamy do nabywania

  9. Można nadal zamawiać wypominki roczne za zmarłych. Zachęcamy. Prosimy nadal wszystkich o modlitwę w int. pokoju na Ukrainie  i na Bliskim Wschodzie oraz  w int. naszej Ojczyzny.

  10. W ubiegłą niedzielę w naszym kościele poświęcone zostały opłatki, którymi będziemy się łamać podczas Wigilii Bożego Narodzenia.  Od dawna opłatek ten po domach naszych parafian roznosili błaszkowscy organiści. Aktualnie jednak nie mamy jeszcze w Błaszkach na stałe zatrudnionego organisty, dlatego też forma rozprowadzania poświęconego opłatka w naszej parafii ulegnie zmianie. W tym roku naszych parafian w ich domach będą odwiedzać z opłatkiem Radni Parafialni bądź osoby wyznaczone przez ks. Proboszcza oraz Radę Parafialną. Po wioskach  przedstawiciele Rady będą rozprowadzać opłatek w najbliższą sobotę – od g. 9.00. Natomiast o sposobie rozprowadzania opłatka w samych Błaszkach poinformujemy w przyszłą niedzielę. Dla wiarygodności osoby dostarczające opłatek będą zawsze w dwuosobowym składzie, oraz będą mieć ze sobą stosowne puszki  i identyfikatory. Razem z opłatkami będzie można też nabyć kalendarze diecezjalne. Kalendarze kosztują 10 zł., a za opłatki ofiara jest dobrowolna. Ofiary za opłatek składane przez wiernych w tym roku będą  przeznaczone na rzecz  sfinansowania ostatniej naszej inwestycji, którą była renowacja drugiej części naszego parkanu kościelnego. Bardzo prosimy wszystkich parafian aby życzliwie i ze zrozumieniem przyjęli przedstawicieli naszej Rady Parafialnej z opłatkami i kalendarzami.