W 2018 r. zakończyliśmy pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej polegający na otynkowaniu całego kościoła i renowacji wszystkich okien. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 500.000 zł.

Wiosną 2020 r. zakończyliśmy 2 kolejne inwestycje remontowo budowlane przy naszym kościele, czyli: podziemne odwodnienie kościoła oraz modernizację placu kościelnego. Ostateczny koszt wykonania tych 2 ostatnich inwestycji wyniósł  – 279.960 zł.   Inwestycje te zostały ostatecznie sfinansowane dzięki ofiarom pieniężnym z „kolędy” 2021 r. 

W 2022 r. rozpoczęliśmy remont generalny (od strony frontowej całkowite przemurowanie) ogrodzenia kościelnego wymurowanego  ok.  1810 r.  Chodziło nam o to, żeby  cały  zespół  kościoła  parafialnego p.w. św. Anny, czyli otoczenie kościoła wraz z ogrodzeniem były integralnie odnowione. Ostatni generalny remont tego ogrodzenia był przeprowadzony w 1906 r. Wspomniany parkan jest bardzo zniszczony i zawilgocony, posiada wiele przebarwień, ubytków                            i spękań, a frontowa część parkanu była bardzo wychylona z pionu. W pierwszym etapie zaplanowaliśmy remont parkanu od strony zachodniej. Ta część ogrodzenia była najbardziej odchylona od pionu, dlatego musiała być w całości rozebrana.  Zaplanowana inwestycja została wykonana  w październiku 2022 r. Zakończyły się już prace remontowo-budowlane przy frontowej stronie ogrodzenia kościelnego w Błaszkach. W ramach tej inwestycji wykonano następujące dzieła:  A/ wymurowano od podstaw nowy parkan, otynkowano go i pokryto nową blachą „tytan cynk”, a następnie nowy parkan pomalowano dwukrotnie na kolor analogiczny do koloru elewacji kościoła.   B/ wybudowano nowy podjazd dla wózków inwalidzkich z metalowymi poręczami oraz wykonano opaskę z kostki brukowej  na całej długości  parkanu od strony frontowej. C/  wykonano okładziny z płyt granitowych na schodach zewnętrznych przy parkanie kościelnym.                                           D/  wyremontowano, pomalowano i zainstalowano bramę i furtki w ogrodzeniu przykościelnym.                           E/  zakupiono i zainstalowano 4 nowe lampy oświetleniowe przed kościołem gdyż stare były już poprzepalane. Całkowity koszt wykonania wspomnianej inwestycji wyniósł 279.300 zł. W drugim etapie planujemy remont pozostałej części parkanu (strona północna, wschodnia                   i południowa) polegający na usunięciu uszkodzonych tynków, naprawie pęknięć, uzupełnieniu tynków, impregnacji i naprawie daszku parkanu i pokrycie go nową blachą „tytan cynk” oraz pomalowaniu lica całego ogrodzenia na kolor taki sam jak budynek kościoła. Jesteśmy przekonani, że realizacja zaplanowanych aktualnie prac remontowych przy ogrodzeniu korzystnie wpłynie na ekspozycję zabytkowego zespołu kościoła. Latem 2023 r. zakończyliśmy prace remontowo-budowlane drugiej części ogrodzenia kościelnego w Błaszkach. Całkowity koszt wykonania wspomnianej inwestycji wyniósł 241.600 zł. Inwestycja ta została ostatecznie sfinansowana dzięki ofiarom pieniężnym z „kolędy” 2024 r. 

 

Ostatnią inwestycją związaną z renowacją naszej świątyni będzie odświeżenie i malowanie jej wnętrza. Na dzień 15 czerwca 2024 r. dysponujemy na ten cel kwotą  28.080 zł. Dlatego składając serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszych inwestycji. W tym celu podajemy również numer konta parafialnego, na które można wpłacać dobrowolne środki na wspomniany cel    (BS w Błaszkach: 80 9245 0002 0003 4845 2000 0010).

W 2018 r. zakończyliśmy pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej polegający na otynkowaniu całego kościoła i renowacji wszystkich okien. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 500.000 zł.

Wiosną 2020 r. zakończyliśmy 2 kolejne inwestycje remontowo budowlane przy naszym kościele, czyli: podziemne odwodnienie kościoła oraz modernizację placu kościelnego. Ostateczny koszt wykonania tych 2 ostatnich inwestycji wyniósł  – 279.960 zł.   Inwestycje te zostały ostatecznie sfinansowane dzięki ofiarom pieniężnym z „kolędy” 2021 r. 

W 2022 r. rozpoczęliśmy remont generalny (od strony frontowej całkowite przemurowanie) ogrodzenia kościelnego wymurowanego  ok.  1810 r.  Chodziło nam o to, żeby  cały  zespół  kościoła  parafialnego p.w. św. Anny, czyli otoczenie kościoła wraz z ogrodzeniem były integralnie odnowione. Ostatni generalny remont tego ogrodzenia był przeprowadzony w 1906 r. Wspomniany parkan jest bardzo zniszczony i zawilgocony, posiada wiele przebarwień, ubytków                            i spękań, a frontowa część parkanu była bardzo wychylona z pionu. W pierwszym etapie zaplanowaliśmy remont parkanu od strony zachodniej. Ta część ogrodzenia była najbardziej odchylona od pionu, dlatego musiała być w całości rozebrana.  Zaplanowana inwestycja została wykonana  w październiku 2022 r. Zakończyły się już prace remontowo-budowlane przy frontowej stronie ogrodzenia kościelnego w Błaszkach. W ramach tej inwestycji wykonano następujące dzieła:  A/ wymurowano od podstaw nowy parkan, otynkowano go i pokryto nową blachą „tytan cynk”, a następnie nowy parkan pomalowano dwukrotnie na kolor analogiczny do koloru elewacji kościoła.   B/ wybudowano nowy podjazd dla wózków inwalidzkich z metalowymi poręczami oraz wykonano opaskę z kostki brukowej  na całej długości  parkanu od strony frontowej. C/  wykonano okładziny z płyt granitowych na schodach zewnętrznych przy parkanie kościelnym.                                           D/  wyremontowano, pomalowano i zainstalowano bramę i furtki w ogrodzeniu przykościelnym.                           E/  zakupiono i zainstalowano 4 nowe lampy oświetleniowe przed kościołem gdyż stare były już poprzepalane. Całkowity koszt wykonania wspomnianej inwestycji wyniósł 279.300 zł. W drugim etapie planujemy remont pozostałej części parkanu (strona północna, wschodnia                   i południowa) polegający na usunięciu uszkodzonych tynków, naprawie pęknięć, uzupełnieniu tynków, impregnacji i naprawie daszku parkanu i pokrycie go nową blachą „tytan cynk” oraz pomalowaniu lica całego ogrodzenia na kolor taki sam jak budynek kościoła. Jesteśmy przekonani, że realizacja zaplanowanych aktualnie prac remontowych przy ogrodzeniu korzystnie wpłynie na ekspozycję zabytkowego zespołu kościoła. Latem 2023 r. zakończyliśmy prace remontowo-budowlane drugiej części ogrodzenia kościelnego w Błaszkach. Całkowity koszt wykonania wspomnianej inwestycji wyniósł 241.600 zł. Inwestycja ta została ostatecznie sfinansowana dzięki ofiarom pieniężnym z „kolędy” 2024 r. 

 

Ostatnią inwestycją związaną z renowacją naszej świątyni będzie odświeżenie i malowanie jej wnętrza. Na dzień 15 czerwca 2024 r. dysponujemy na ten cel kwotą  28.080 zł. Dlatego składając serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszych inwestycji. W tym celu podajemy również numer konta parafialnego, na które można wpłacać dobrowolne środki na wspomniany cel    (BS w Błaszkach: 80 9245 0002 0003 4845 2000 0010).