Statystyki:
W parafii Błaszki w 2011 r. zostało ochrzczonych 75 dzieci. W innych parafiach tego dekanatu statystyki te kształtują się następująco: Brzeziny – 42; Gruszczyce – 10; Kalinowa – 11; Sobiesęki – 27; Wojków – 34.
W parafii Błaszki w 2008 r. udzielono 69 chrztów. W innych parafiach tego dekanatu statystyki te kształtują się następująco: Brzeziny – 36; Gruszczyce – 14; Kalinowa – 10; Sobiesęki – 11; Wojków - 39

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Chrzest jako konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej. Poza wypadkiem konieczności, woda używana przy udzielaniu chrztu powinna być poświęcona, zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych.  

 Aby dorosły mógł być ochrzczony, powinien wyrazić wolę przyjęcia chrztu, być odpowiednio pouczony o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz przejść praktykę życia chrześcijańskiego w katechumenacie. Ma być również pouczony o konieczności żalu za grzechy. Jeżeli chodzi o chrzest dzieci to rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować. Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.
  Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się aby przynajmniej jedno z rodziców się na ten chrzest zgodziło i aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku.
  Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu. Chociaż chrzest może być udzielany w jakimkolwiek dniu, jednak zaleca się, aby z zasady był udzielany w niedzielę albo wedle możliwości w wigilię paschalną. Poza wypadkiem konieczności, właściwym miejscem chrztu jest kościół lub kaplica. Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowoochrzczonemu, zarówno dziecku, jak i dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną.
  Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter (ksiądz). W razie konieczności (np. niebezpieczeństwo śmierci) może ochrzcić każda osoba, nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci, i zastosować trynitarną formułę chrzcielną.

Rodzicom, którzy chcą ochrzcić dziecko przypominamy, że powinni:

  1. Wziąć odpowiedzialność za wychowanie swego dziecka w wierze oraz wybrać chrzestnych (mających ukończone 16 lat i po bierzmowaniu), wierzących i regularnie praktykujących (w każdą niedzielę uczestniczą we Mszy św.),nie będących w kolizji z prawem Kościoła (np. żyjących w konkubinacie), którzy będą pomagać rodzicom w religijnym wychowaniu dziecka.
  2. Zgłosić się do kancelarii parafialnej i ustalić z księdzem proboszczem termin Chrztu św. dostarczając akt urodzenia dziecka i spisując akt chrztu.
  3. Bezpośrednio przed chrztem rodzic ma udać się do zakrystii do pana kościelnego, a chrzestni składają podpisy w księdze chrztów, oddają karteczki od spowiedzi i oddają zaświadczenie od swego proboszcza jeżeli są z obcej parafii.