1. W ubiegłą niedzielę przeprowadzona była zbiórka na potrzeby Seminarium Duchownego, w którym klerycy Diecezji Kaliskiej przygotowują się do kapłaństwa. Zebraliśmy na ten cel 600 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary !

 2. Wczoraj w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie nasz parafianin - Marek Szczepański - otrzymał święcenia kapłańskie.  Natomiast dziś, w naszym kościele parafialnym, ks. Marek będzie celebrował Mszę św. Prymicyjną. Dziękujemy Bogu za dar nowego kapłana i prosimy wszystkich o modlitwę zarówno w intencji ks. Marka Szczepańskiego jak i w int. nowych powołań do kapłaństwa.

 3. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu wielkanocnego., a jutro będzie święto NMP Matki Kościoła. Msze św. jutro będą o g. 7.00 i g. 18.00.

 4. Dziś nadal rozprowadzamy numer „Opiekuna” z ubiegłej niedzieli. Zachęcamy do nabywania i czytania. Nadal też rozprowadzamy nową  książkę z serii „Wszystko o…” zatytułowaną: „Wszystko o św. Józefie”. Koszt książki 10 zł. Zachęcamy do nabywania i lektury.

 5. W środę o g. 18.00 zapraszamy na comiesięczne spotkanie  Wspólnotę „Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym”. Najpierw będzie Msza św., a po niej spotkanie formacyjne.

 6. W  czwartek o g. 19.00 zapraszamy na cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu! 

 7. W piątek przypada I Piątek miesiąca. Msze św. w tym dniu o g. 7.00  i 18.00.  Spowiedź pierwszo piątkowa będzie w godz. 16.30 – 18.00. Zapraszamy!

 8. W sobotę, z racji I soboty miesiąca, po Mszy wieczornej będzie nabożeństwo fatimskie. Na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, a zwłaszcza członków Róż Różańcowych przypominając, że w tym dniu jest wymiana tajemnic różańcowych w naszej parafii.  Int. Różańca na czerwiec: „O nowe i dobre powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii”.

 9.     W przyszłą niedzielę o g. 10.00, będziemy przeżywać w naszej parafii Komunię Rocznicową dzieci, które w ubiegłym roku przystępowały do I Komunii św. Wszystkie ławki w prezbiterium oraz w nawie głównej na tej Mszy św. są zarezerwowane dla dzieci Komunii Rocznicowej i ich rodzin. Prosimy wszystkich aby to uwzględnić przy planowaniu swego uczestnictwa we Mszy św. w przyszłą niedzielę. 

 10. Dzieci klas IV-tych i ich rodziców zapraszamy na spotkania przygotowujące do tej przyszłoniedzielnej uroczystości jutro  i we wtorek o g. 16.30.  Natomiast spowiedź dla tych dzieci i ich rodziców będzie w piątek od g. 16.30 do 18.00. Jeżeli komuś nie pasuje ten termin to oczywiście może się wyspowiadać w innym terminie.

 11. W przyszłą niedzielę Radni Parafialni przeprowadzą comiesięczną kwestę na rzecz remontu dalszej części  parkanu przed kościołem w Błaszkach. Niebawem prace remontowo budowlane zostaną zakończone.  Potrzebujemy jeszcze dużo środków finansowych na pokrycie wykonanej inwestycji. Dlatego prosimy wszystkich o zrozumienie i wsparcie.

 12. Przeżywamy jeszcze maryjny miesiąc maj. Nadal zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych.

 13. Wszystkich zachęcamy wciąż do solidarnej i wytrwałej  modlitwy w int. szybkiego ustania wojny i nastania upragnionego pokoju na Ukrainie.