W ubiegłą niedzielę przeprowadzaliśmy w naszej parafii liczenie wiernych obecnych na Mszach. Na wszystkich Mszach w tym dniu było 1555 osób. Dla porównania w poprzednich latach wynik liczenia wiernych był następujący: w 2008 r. było 1564 osoby, w 2010 – 1696 osób, w 2012 – 1503 osoby, w 2014 - 1416 osób, w 2016 – 1436 osób, a w 2018 – 1541 osób. Minimalne różnice w ilości wiernych na Mszach św. w poszczególnych latach były podyktowane różnymi względami (np. warunkami atmosferycznymi). Najważniejsze, że nie zauważamy żadnego spadku jeżeli chodzi o frekwencję wiernych na niedzielnych Mszach św. w naszej parafii, na przestrzeni ostatnich 11 lat, ale utrzymuje się ona mniej więcej na tym samym poziomie. Bogu niech będą dzięki! W skali całego kraju - jeżeli chodzi o udział wiernych na niedzielnych Mszach św. - utrzymuje. się niestety tendencja spadkowa. Cieszą więc wyniki dorocznego liczenia wiernych w naszej parafii ale te same wyniki każą wziąć odpowiedzialność zwłaszcza za członków swoich rodzin i znajomych aby nie odchodzili od Eucharystii, w której Chrystus najpełniej dzieli się swoim życiem z człowiekiem.

Serdecznie dziękujemy Radnym parafialnym za przeprowadzoną w ostatnią niedzielę oraz 1 XI kwestę pieniężną na rzecz odwodnienia oraz nowego chodnika wokół naszego kościoła, a wszystkim ofiarodawcom za złożone wówczas na ten cel ofiary. W czasie kwesty zebrano: w niedzielę – 3.041 zł., a 1 listopada – 4.866 zł. Ostatecznie więc na dzień 2 listopada 2019 r. na rzecz wspomnianych prac remontowych przy naszym kościele, po przekazaniu na ten cel również pieniędzy z dzierżawy parafialnej, dysponujemy kwotą 128.060 zł. Potrzebujemy więc jeszcze ok. 97.000 zł., aby wykonać i sfinansować zaplanowane inwestycje. Bardzo dziękujemy też Państwu Wolskim z Chrzanowic za użyczenie nam w dniu 1 listopada prądu do korzystania z nagłośnienia podczas Mszy św. na cmentarzu .

Wspólnotę „Koła Przyjaciół Radia Maryja” zapraszamy na comiesięczne spotkanie w środę. Najpierw będzie Msza św. o g. 18.00, a potem spotkanie formacyjne w sali parafialnej. Natomiast w czwartek o g. 19.00 zapraszamy na godzinną adorację Jezusa eucharystycznego. 

Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania zapraszamy na swoje comiesięczne spotkanie w najbliższy piątek. Najpierw będzie Msza św. o g. 18.00, a następnie spotkanie formacyjne. 


W sobotę od g. 9.00 będziemy odwiedzać chorych z posługą sakramentalną. Prosimy swoich chorych do tych odwiedzin przygotować. 


W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić XI Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. Jest to okazja by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę poprzez stałą modlitwę za nich i wsparcie materialne. W przyszłą niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na ten cel. Prosimy wziąć ze sobą okolicznościowe ulotki wyłożone pod chórem i w kruchcie kościoła. 


Dzisiaj poświęcimy opłatek, którym będziemy się łamać podczas Wigilii Bożego Narodzenia. Zwyczajem lat ubiegłych od jutra Pan Organista zacznie odwiedzać naszych parafian z opłatkiem wigilijnym. Razem z opłatkami będzie też roznosił, jak co roku, kalendarze diecezjalne. Kalendarze kosztują 5 zł., a za opłatki ofiara jest dobrowolna. Bardzo prosimy wszystkich parafian aby życzliwie przyjęli Pana Mariusza z opłatkami i kalendarzami. Ofiary składane przez wiernych są wynagrodzeniem za: obsługę muzyczną niedziel i świąt, prowadzenie chóru parafialnego oraz obsługę i przygotowanie treści wyświetlanych za pomocą projektora multimedialnego. Porządek odwiedzin w tym tygodniu będzie następujący: PONIEDZIAŁEK ( od 12:00 ) – Woleń, Kołdów przy drodze głównej i Wójcice od str. Kokoszek, WTOREK ( od g. 10:00 ) - Domaniew, ŚRODA ( od g. 12:00 ) – Kokoszki, CZWARTEK ( od g. 12:00 ) - Kołdów, PIĄTEK (od g.. 12:00 ) - Adamki, SOBOTA (od g. 12.00)- Kwasków.

W piątek – 8 listopada o g. 7.00 organizujemy wyjazd autokarowy na Jasną Górę. Zapisy przyjmują: Elżbieta Drobnik i Teresa Szczepańska. Natomiast w dniu 11 listopada o g. 9.00 organizujemy wyjazd autokarowy na Marsz Niepodległości do Warszawy. Koszt wyjazdu 65 zł. Zapisy przyjmują: Kazimierz Porada (tel. 693612297) oraz Łucja Wieczorek (tel. 665672004). Zapraszamy i zachęcamy do wyjazdu.

Dziś rozprowadzamy nowy numer „Opiekuna”. W numerze polecamy artykuły o Ojczyźnie i o nagrodzie Nobla. Zachęcamy do nabywania i czytania.