Zakończyliśmy już pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej czyli otynkowanie całego kościoła i renowację wszystkich okien. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem przykościelnego odwodnienia. Po ich zakończeniu planujemy rozbiórkę wykonanego z kostki granitowej - zdeformowanego traktu procesyjnego wokół naszego kościoła. Potem, po przygotowaniu odpowiedniego podłoża, firma brukarska dokona odtworzenia, wyrównania i upiększenia rozebranej nawierzchni traktu procesyjnego na bazie wcześniej zdjętej kostki ubogaconej dodatkowymi elementami oraz wykona opaskę z tłucznia kamiennego wokół całego kościoła. Przewidywany koszt pierwszej inwestycji, czyli odwodnienia kościoła wyniesie ok. 100.000 zł. Przewidywany koszt drugiej inwestycji, czyli rozebrania i wykonania na nowo traktu z kostki granitowej wokół kościoła wyniesie również ok. 100.000 zł. Inne wydatki związane z zatrudnieniem projektanta, inspektora nadzoru, geodety, archeologa, ornitologa oraz z pozyskiwaniem stosownej dokumentacji wyniosą ok. 25.000 zł. W sumie więc przewidywane koszty związane z wykonaniem zaplanowanych inwestycji opiewać będą na kwotę ok. 225.000 zł.

Tydzień temu Radni Parafialni przeprowadzając comiesięczną zbiórkę pieniężną na rzecz prac renowacyjnych przy naszym kościele zebrali na ten cel 1.430 zł., a anonimowy ofiarodawca z Domaniewa ofiarował na ten cel 1.000 zł. Z tegorocznej kolędy zaś na rzecz wspomnianych inwestycji przeznaczono 47.550 zł. W sumie więc na dzień 1 lutego 2020 r.. na rzecz wspomnianych prac renowacyjnych przy naszym kościele dysponujemy kwotą 196.046 zł. Potrzebujemy więc jeszcze ok. 29.000 zł., aby wykonać i sfinansować dobiegające końca 2 inwestycje przykościelne, czyli: odwodnienie kościoła i modernizację traktu z kostki granitowej wokół kościoła.

 

Dlatego składając serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszej inwestycji.

Po wykonaniu wyżej wymienionych prac remontowo budowlanych czeka nas gruntowna naprawa i otynkowanie płotu wokół kościoła. Jeżeli zaś chodzi o wnętrze naszej świątyni to zauważamy, że tzw. kruchta domaga się kompletnie nowej elewacji, a ściany i filary wewnątrz świątyni domagają się usunięcia tzw. lamperii, na wysokości ok. 1,5 m. od posadzki i pokrycia tej powierzchni na nowo odpowiednią farbą. O kosztach tych prac poinformujemy w przyszłości.