Niedziela

12.07.2020 .

XV Niedziela Zwykła

 

18.00

 

 

+ Andrzeja Kowalskiego

7.00

 

W int. Parafian

8.00

 

+ Mariannę Zakrzewską

9.00

 

 

 

+ Henryka Kokot

10.30

 

+ Annę Łodzińską w 1 r. śm.

12.00

 

 

 

 

++ Rodziców: Teresę i Kazimierza Wojciechowskich

17.00

 

 

+ Stanisława Pędzieszczaka w 1 r. śm.

Poniedziałek

13.07 św. Andrzeja Świerada i św. Benedykta Pustelników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Jana Adamusa

 

 

 

18.00

 

+ Zofię Jakubowską w 1 r. śm.

Wtorek 14.07

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dorotę Kubicką

 

 

18.00

 

 

 

+ Józefa Szczecińskiego w 1 r. śm.

Środa 15.07 św. Bonawentury BpDK

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
  

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Elżbietę Zimną

 

 

18.00

 

Msza św. zbiorowa

Czwartek 16.07 NMP z Góry Karmel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

+ Krystynę Żurawską

 

 

18.00

 

 

 

+ Henryka Chojnackiego w 1 r. śm.

Piątek

17.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

+ Stanisława Stępińskiego

 

 

18.00

 

 

 

Msza św. zbiorowa

Sobota

18.07

 

 

 

 


  

7.00

 

 

 

+ Sabinę Graczykowską

 

 

18.00

 

+ Bolesława Łuczaka

Niedziela

19.07.2020

XVI Niedziela Zwykła

 

7.00

 

+ Kazimierza Poradę w 31 r. śm.

8.00

 

+ Urszulę Biernat

9.00

 

 

+ Urszulę Gutowską

10.30

 

 

W int. Parafian

12.00

 

 

+ Czesławę Leśniak

17.00

 

++ Józefa i Anielę Szwarc oraz + Mariannę Wiecheć