Niedziela

7.06.2020 .

Niedziela Najświętszej Trójcy

 

18.00

 

 

+ Krystynę Ciomek

7.00

 

+ Mirosława Gurzawskiego

8.00

 

+ Mariannę Zakrzewską

9.00

 

 

 

+ Mariana Musielaka w 8 r. śm.

10.30

 

++ Ignacego, Mariannę i Andrzeja Melerów

12.0015.00

 

 

 

 

+ Jarosława Rosiaka w 7 r. śm. oraz ++ Leokadię i Mariana Pietruchów

17.00

 

 

+ Zdzisława Ciomka

Poniedziałek

8.06 św. Jadwigi Królowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Bronisławę Pietrzykowską

2

 

+ Leszka Burdelaka

18.00

 

+ Justynę Nisztuk

Wtorek 9.06

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Teresę Rozmarynowską

2

+ Zofię Gliwną

18.00

 

 

 

+ Elżbietę Zimną

Środa 10.06

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
  

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Henryka Kołodziejczyka

2

+ Kazimierza Jakubczaka w 5 r. śm.

18.00

 

Msza św. zbiorowa

Czwartek 11.06 Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, uroczystość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

7.00

8.00

9.00

10.30

 

 

 

 

 

 

W int. Parafian Za ++ Kapłanów Diecezji Kaliskiej

 

+ Sławomira Staneckiego w 1 r. śm.

+ Rocha Chuderskiego

12.0017.00

 

W int. Parafian

+ Mariusza Cieślaka w 1 r. śm.

Piątek

12.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

1

+ Dariusza Pacholczyka

2

+ Leszka Burdelaka

18.00

 

 

 

Msza św. zbiorowa

Sobota

13.06 św. Antoniego z Padwy PDK

 

 

 

 


  

7.00

 

1

 

+ Andrzeja Kowalskiego

2

+ Teresę Będkowską

 

18.00

 

W int. Parafian

Niedziela

14.06.2020

XI Niedziela Zwykła

 

7.00

 

+ Wiesława Nowaka

8.00

 

+ Zofię Jakubowską

9.00

 

 

+ Urszulę Głowinkowską

10.30

 

 

+ Mariannę Kowalską w 1 r. śm.

12.00

 

 

+ Barbarę Winiarek w 1 r. śm.

17.00

 

++ Marię, Piotra i Agnieszkę Spychałów